ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Igor Chovan
advokát
__________________________________
sídlo
Lipová 1040/28
900 23 Viničné

kontakt
mobil: +421 /0/ 905 742 696
e-mail: igor.chovan@gmail.com